مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان بشرویه با حضور فرماندار و مسئولین + تصاویر

به گزارش النجم بشرویه :به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی ،مراسمی در محل سالن اجتماعات فرمانداری بشرویه برگزار شد.

در این مراسم آزادگان شهرستان بشرویه به بیان خاطرات دوران اسارت و همچنین مشکلات موجود پرداختند.

گفتنی است در پایان این نشست صمیمی از آزادگان بشرویه تجلیل شد.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b2%db%b5%db%b2-copy-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b2%db%b5%db%b2-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b2%db%b3-copy-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b2%db%b3-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b2%db%b6-copy-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b2%db%b6-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b4%db%b2-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b4%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b5%db%b1-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b5%db%b1-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b4%db%b0%db%b1-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b4%db%b0%db%b1-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2%db%b4%db%b6-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2%db%b4%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2%db%b5%db%b3-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2%db%b5%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2%db%b5%db%b9-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b2%db%b5%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b0%db%b3-copy-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b0%db%b3-copy-2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b0%db%b3-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b0%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b1%db%b6-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b1%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b1%db%b8-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b1%db%b8-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b2%db%b1-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b2%db%b1-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b3%db%b8-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b3%db%b8-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b4%db%b3-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b4%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b4%db%b7-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b4%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b5%db%b2-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b3%db%b5%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-copy-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b4%db%b0%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b4%db%b0%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b4%db%b2%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b4%db%b2%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b5%db%b4%db%b6-copy

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

2280 مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای ستاد نماز جمعه شهرستان بشرویه محفوظ است .
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط فناوری اطلاعات مگنا .