در سبک زندگی رضوی دنیا داری عین دینداری و دینداریش به دنیا رنگ خدایی می دهد

به گزارش النجم بشرویه :سبک زندگی رضوی، شیوه  ای کامل است که زندگی کننده به آن سبک به رستگاری در دو دنیا می رسد چه باورمند این مدرسه فکری، هرگز برای برداشتن آن مجبور به وانهادن این نیست و دینداری اش مستلزم ترک دنیا نیست و تلاش برای دنیایش او را از دین و آخرت دور نمی کند، بلکه دنیا داری اش عین دین داری است و دین داری اش نیز به دنیایش رنگ خدا می زند اصلاً این دو با هم کامل می شوند، با هم دو بال هستند که صاحب خویش را تا اعلا درجه عبودیت می رسانند. براساس آموزه های این سبک زندگی کسی حق ندارد به نام آخرت خواهی، دست از تلاش برای امور دنیایی بردارد و باز نمی تواند به نام تلاش برای عمران دنیا جان در غبار غفلت، بپوشاند. این سخن روشن مولا علی بن موسی الرضا(ع) است که «از ما نیست آن که دنیای خویش را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک کند» چه دنیا در باور دینی، یک فرصت سعد است برای آخرت سعید، و افراد در قیامت، دقیقاً همانی را درو خواهند کرد که در این «دنیا» کاشته اند، «الدنیا مزرعة الآخره» نیز دقیقاً به این موضوع توجه دارد، پس باید دنیای خویش را بر مدار دین تعریف کنیم تا آخرت نیز بر همین اساس نتیجه دهد و الا غفلت از دنیا، غفلت از آیات خدا و فرصتی است که حضرتش در اختیار آنان قرار می دهد. آنچه البته مذموم است، برده دنیا شدن است و دل به زخارف آن سپردن و به غفلت دچار شدن و الا خداوند رسالت آبادانی زمین را برای انسان نوشته است تا او در عین پرهیزکاری، بر این مشی، بندگی و آبادانی کند و به خوشبختی هم برسد. این سخن راه گشای امام رضا(ع) است که «قلم تقدیر خداوند خوشبختی کسی را رقم می زند که ایمان آورد و تقوا پیشه کند و بدبختی، سهم کسی می شود که ایمان نیاورد و نافرمانی کند» پس مومنانه به دنیا سلام کنیم تا سلامت آخرت ما نیز تضمین شود.

برگرفته از مهر هشتم 

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

2280 مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای ستاد نماز جمعه شهرستان بشرویه محفوظ است .
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط فناوری اطلاعات مگنا .